Ook dit jaar heeft de gemeente Den Haag bewoners gevraagd plannen te maken of na te denken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Voor de beste ideeën stelt de gemeente geld beschikbaar, met dit geld kunnen de initiatiefnemers aan de slag om het idee verder te onderzoeken en uit te voeren.

Erik Carton (Haagse Energie Topper 2019) en Wouter Hoogenraad hebben namens Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg ook in 2020 weer een idee ingediend voor de Energie uit de Wijk Challenge met hun plan: “Voorkom een airco”.

 

Korte samenvatting “Voorkom een airco”

Oververhitting van de woning in de steeds langer durende zomer is een groeiend probleem. Dat is de normaal gekozen oplossing ook: de airco. Omdat deze veel energie vraagt, willen we enkele innovatieve maatregelen in woningen aanleggen en beproeven om oververhitting te voorkomen. Dat gaat van diverse vormen van zonwering, tot een groen dak met regenwater-opslag/koeling en het gebruik van ‘phase change materials’ in combinatie met (geklimatiseerde) luchtaanvoer in de woning. Met name maatregelen die ook nog in de winter een nuttige bijdrage kunnen hebben, willen we beproeven.

Voorkom een airco