In 2017 zag de werkgroep geothermie (onderdeel van stichting HWY) het licht, bestaande uit een gemêleerde groep bewoners uit Ypenburg. De groep wordt regelmatig bezocht door vertegenwoordiging vanuit de Gemeente Den Haag.

De werkgroep heeft zich vrij snel daarna omgedoopt tot de werkgroep warmteproductie, omdat het doel was om de warmteproductie te verduurzamen en daarvoor wellicht ook andere mogelijkheden zijn dan alleen geothermie. Sinds die tijd spant de werkgroep zich in voor het verduurzamen van de warmteproductie in Ypenburg en draagt bij aan het doel van stichting HWY: een CO2-neutrale warmtevoorziening voor Ypenburg in 2025.  Dit is inclusief de wijk de Venen in Nootdorp.

Het eerste jaar heeft de werkgroep zich gericht op mogelijkheden voor verduurzaming van de warmteproductie. Hiervoor hebben zij de mogelijkheden nader onderzocht en de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Na deze eerste overweging is samen met Eneco opdracht verstrekt aan een onafhankelijke partij (Royal HaskoningDHV) om een studie uit te voeren naar verduurzaming van de warmteproductie. Uit de studie komt naar voren dat geothermie een van de meest haalbare oplossingen is.

Voortbordurend op de studie van Royal HaskoningDHV is door de werkgroep een warmteplan opgesteld en welke is gedeeld met Gemeente Den Haag/Eneco om verduurzaming van de warmteproductie te blijven stimuleren.

Omdat de ontwikkeling van geothermie vaart krijgt heeft de werkgroep besloten ook de onderwerpen warmtedistributie (en mogelijk -opslag) aan haar werkpakket toe te voegen. Deze onderwerpen zijn namelijk onmisbaar om het doel een CO2-neutrale warmtevoorziening voor Ypenburg (inclusief de Venen in Nootdorp) in 2025 te halen!