Momenteel wordt het grootste deel van de woningen van Ypenburg verwarmd door middel van een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd. De overige woningen hebben een eigen aardgasaansluiting (CV-ketel of gaskachels). De stadsverwarming wordt door Eneco verwarmd met aardgas.

De gemeente Den Haag en de regering hebben de ambitie om alle wijken in de toekomst zonder aardgas te verwarmen. Om dat te bereiken moet het water in het warmtenet op een andere manier worden verwarmd. Dus niet meer met behulp van aardgas. Ook moeten op termijn de woningen die rechtstreeks aangesloten zijn op aardgas, op een andere manier verwarmd worden.

De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) heeft als doelstelling om het warmtenet van Ypenburg in 2025 CO2-neutraal te laten verwarmen tegen gelijke of lagere kosten.

Om van het aardgas af te gaan is betrokkenheid van u, de bewoners van de wijk, hard nodig. We willen u daarom een aantal vragen stellen over deze doelstelling, de stichting HWY en uw eigen woning.  Met de resultaten willen wij een beter beeld krijgen hoe u denkt over deze verandering. Wij hopen u daarmee beter te vertegenwoordigen naar de gemeente Den Haag en Eneco.

 

Klik hier en ga naar de Enquête

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.