Samen met bewoners zijn tijdens de Dag van de Warmte een aantal Thema’s vastgesteld. Op basis van deze Thema’s zijn er een aantal projecten gekozen waar we gezamenlijk aanwerken:

Deze laatste gaat over wat kan de bewoner zelf kan doen om energie te besparen. De beste duurzame energie is immers de energie die niet wordt gebruikt!

Overige projecten zijn:

Heeft u interesse om deel te nemen of ideeën die kunnen bijdragen aan minder CO2? Neem dan contact met ons op.