Samen met bewoners zijn tijdens de Dag van de Warmte een aantal Thema’s vastgesteld. Op basis van deze Thema’s zijn er een viertal projecten gekozen op dit moment gezamelijk verder worden uitgewerkt:

Deze laatste gaat over wat kan de bewoner zelf kan doen om energie te besparen. De beste duurzame energie is immers de energie die niet gebruikt wordt!

Overige projecten zijn:

Heeft u interesse om deel te nemen of ideeën die kunnen bijdragen aan minder CO2? Neem dan contact met ons op.