Deze website wordt beheerd door Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website staan. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en onvolkomenheden staan. Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Link disclaimer

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staat. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg of haar partners. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan ons richten via “Contact opnemen”.

Gebruik van foto’s en andere materialen

Wij proberen van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn en wilt u niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan Contact met ons op. Tevens attenderen wij u op onze Privacyverklaring.