Geothermie is een mogelijke alternatieve warmtebron voor Ypenburg. Het is warmte die van nature (diep) in de aarde aanwezig is. Daarom wordt het ook wel aardwarmte genoemd. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld woningen, bedrijven en publieke gebouwen zoals zwembaden. Voor het gebruiken van geothermie is geen verbranding nodig, alleen elektriciteit voor pompen. De warmte komt uit de aarde, wordt op langere termijn vanzelf aangevuld en bij gebruik komt er nauwelijks CO2 vrij. Daarom wordt geothermie als een duurzame bron van energie gezien.

Om gebruik te maken van geothermie is een geothermische bron (productieput) nodig waarmee het warme water uit de bodem kan worden opgepompt. Dit hete water kunnen we gebruiken voor het opwarmen van het water van de bijvoorbeeld de wijkverwarming boven de grond. Dit gebeurt met behulp van een warmtewisselaar. Nadat de warmte is gebruikt wordt het afgekoelde water teruggepompt de grond in (injectieput). Er wordt dus netto geen water aan de bodem onttrokken. Zie onderstaand figuur.

 

Bron: https://www.geothermie.nl

 

Geothermie heeft een groot aantal positieve eigenschappen:

  • Duurzaam (geen verbranding)
  • Altijd en lokaal beschikbaar (24/7, het hele jaar)
  • Geothermie is onafhankelijk van klimatologische omstandigheden (wind, zonlicht, etc.).
  • Na de aanleg zijn er weinig kosten.

En er zijn een aantal kanttekeningen te maken:

  • Grote investering in aanleg (boringen en aanleg systeem)
  • Geen oneindige bron van energie (naar schatting kan een bron 30-60 jaar gebruikt worden)
  • De aanwezigheid van een warmtenet (in Ypenburg al aanwezig)
  • Risico’s die ontstaan bij aanleg en het gebruik van het systeem.

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Vraag en Antwoord / FAQ).