Met welke mix van hernieuwbare bronnen zal de wijk Ypenburg zich in 2025 gaan verwarmen?

Momenteel zijn er in Ypenburg circa 10.000 woningen aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Eneco. Eneco en HWY streven er samen naar, het warmtenet te verduurzamen middels een nieuwe mix van duurzame warmtebronnen. Het ultieme streven is in 2025 CO2 neutraal te worden tegen lagere kosten.

De werkgroep warmteproductie en -distributie zoekt stapsgewijs naar de voor Ypenburg specifieke en concrete gemaakte wijkgerichte oplossing(en).

Een overzicht van warmtebronnen voor Ypenburg zijn:

  • Geothermie
  • Warmte (Koude) Opslag
  • Warmtepompen (centraal/decentraal)
  • Vaste biomassa
  • Vloeibare biomassa (pyrolyse olie)
  • Aansluiting op de Warmterotonde.

Onlangs heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van Eneco en HWY, een onderzoek uitgevoerd naar beschikbaarheid van duurzame bronnen voor Ypenburg. Tijdens de 4e Dag van de Warmte zijn de resultaten aan de bewoners gepresenteerd: wat is de ‘beste alternatieve bron’, en wat betekent dit voor onze woningen. Op 6 maart 2019 is het rapport aan wethouder duurzaamheid, Liesbeth van Tongeren, aangeboden.

Hieronder vindt u beide documenten:

Royal HaskoningDHV – Rapport Ypenburg Transitie hernieuwbare warmte

Royal HaskoningDHV – Presentatie Ypenburg Dag van de Warmte 21-11-18

 

 

De komende periode zal het mogelijke gebruik van Geothermie nader worden onderzocht. Er zal worden onderzocht of en hoeveel warmte er in de grond zit in Ypenburg. En hoe dit op een veilige en verantwoorde wijze kan worden gebruikt voor het opwarmen van het warmtenet. Het halen van de doelstelling kan hiermee echt een grote stap dichterbij komen. HWY zal met bewoners en andere partijen in overleg blijven om te kijken in hoeverre Geothermie in Ypenburg realiseerbaar is.

Zo heeft Ingenieursbureau Deerns in opdracht van stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY), Eneco en de gemeente Den Haag heeft een onderzoek uitgevoerd naar eventueel benodigde en gewenste aanpassingen aan de woningen op Ypenburg als in de toekomst gebruik wordt gemaakt van geothermie. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de verwarmingsinstallaties beter afgesteld moeten worden, want het water dat de woning nu verlaat is te heet. En dat de (meeste) woningen met beperkte aanpassingen geschikt zijn te maken voor wijkverwarming verwarmt met geothermie. Het volledige rapport van Ingenieursbureau Deerns:

Eindrapport Deerns – Ypenburg verlagen aanvoertemperatuur warmtenet.

 

Op 4 september 2019 heeft Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend. Hydreco GeoMEC B.V gaat nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van Geothermie.

Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op.