Wonen met warmte dat is opgewekt uit een duurzame wijkverwarming? Dit draagt bij tot vermindering van broeikasgassen (CO2). Een wijkverwarming is duurzaam wanneer het verliezen van warmte wordt beperkt en de warmte van hernieuwbare bronnen komt. De wijk Ypenburg (inclusief de Venen in Nootdorp), beschikt al over een volledige wijkverwarming, dat hoeft niet meer te worden aangelegd. Wat in de afgelopen 15 jaar nog onvoldoende is gebeurd, is warmte gebruiken op een duurzame en economische voordelige manier.

Een programma, de ontwikkelroute van initiatieven en projecten, geven innoverende partijen richting, tussentijdse doelstellingen en ruimte voor ontwikkeling.

Ons open innovatie proces brengt alle partijen bijeen. Door publiek-private samenwerkingsverbanden worden Eneco, bewoners van Ypenburg, gemeente Den Haag en gemeente Pijnacker-Nootdorp uitgedaagd tot een meerjarige, gebiedsgerichte samenwerking. Met als doel een leer- en realisatieomgeving te creëren om de energietransitie en nodige systeemveranderingen voor een CO2 neutraal Den Haag (en omstreken) in 2040 op gang te brengen, Dit gebeurt op basis van aangepaste en nieuwe regelgeving, door werkvormen en innovaties in concepten, technieken en economische bedrijfsvormen. Ideeën worden verzameld, onderzocht op haalbaarheid en waar mogelijk uitgevoerd.

In het licht van de landelijke en Europese klimaatdoelstellingen, is en kan Ypenburg een verdere leeromgeving zijn voor het CO2 neutraal verwarmen van woningen met huidige en toekomstige warmtenetten in Nederland. Wanneer de overheid, het warmtebedrijf en bewoners actief verder innoveren door co-creatie en participatief ontwerp en gebruik, kunnen de ervaringen en verbeteringen van Ypenburg als veilig, zeker en duurzame warmte een voorbeeld zijn voor andere wijken en gemeenten.