Missie: Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) werkt met partners en geïnteresseerde bewoners aan CO2-neutraal Ypenburg in 2025 (inclusief de Venen in Nootdorp). Dit doen wij door met elkaar ideeën uit te werken tot haalbare projecten. Wij helpen bewoners met energie besparen en streven naar:

  • Een wijkverwarming die gevoed wordt met duurzame energie en toch betaalbaar is voor de bewoners.
  • Een duurzame oplossing voor woningen die op gas zijn aangesloten.

 

“Wij werken aan CO2-neutrale warmtevoorziening voor Ypenburg in 2025 (inclusief de Venen in Nootdorp).

Opgewekt met duurzame energie. Veilig, betrouwbaar, hetzelfde comfort tegen gelijke kosten.”

 

Visie: Stichting HWY deelt kennis en kunde over hernieuwbare warmte met de bewoners en motiveert actieve bewoners om deel te nemen. HWY stimuleert de betrokken partijen om verbeterprojecten in het leven te roepen en om zich aan de afspraken te houden. De stichting ziet zichzelf als bemiddelaar tussen alle belanghebbenden en project-uitvoerenden.