Erik Carton (Haagse Energie Topper 2019) en Wouter Hoogenraad hebben namens Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg ook in 2021 weer een idee ingediend voor de Energie uit de Wijk Challenge met hun plan: “Voorkom een airco”. Hieronder vindt u een korte introductie en de eerste bevindingen.

 

Korte samenvatting “Voorkom een airco

Oververhitting van de woning in de steeds langer durende zomer is een groeiend probleem. Dat is de normaal gekozen oplossing ook: de airco. Omdat deze veel energie vraagt, willen we enkele innovatieve maatregelen in woningen aanleggen en beproeven om oververhitting te voorkomen. Dat gaat van diverse vormen van zonwering, tot een groen dak met regenwater-opslag/koeling en het gebruik van ‘phase change materials’ in combinatie met (geklimatiseerde) luchtaanvoer in de woning. Ook maatregelen die in de winter een nuttige bijdrage kunnen hebben worden onderzocht.

 

Hierbij een document met een aantal simulaties die in het begin van het project zijn uitgevoerd om de effectiviteit van maatregelen tegen oververhitting van woningen op Ypenburg te bepalen.

Thermische berekeningen oververhitting woningen op Ypenburg

Binnenkort volgt er ook nog een rapportage van de uitgevoerde analyse van dit project opgesteld door studenten van de Haagse Hogeschool.