HWY heeft een programmaplan opgesteld. Vanuit dit programmaplan beheert HWY de administratie van het programma, project selectiecriteria, projectenlijst en ingekomen initiatieven. Met de missie van het programma in gedachten reflecteert het over lopende of uitgevoerde projecten en selectie van initiatieven. Op basis van de leereffecten van het verleden kunnen de project selectiecriteria worden aangepast.

In elk projectplan worden doel, middelen, verantwoordelijkheden en verantwoording opgesteld. Iedere partij kan een of meerdere projectplannen voorstellen. Een projectplan staat op zichzelf en draagt bij aan het uiteindelijke doel.