Er zijn circa 1.000 woningen in de wijk Ypenburg nog niet aangesloten op de wijkverwarming. Deze woningen worden verwarmd door middel van aardgas in de woning. Binnen de gemeente Den Haag lopen er diverse initiatieven om te onderzoeken hoe in de toekomst om te gaan met deze gaswoningen. Aanpassing van de warmtebron zal leiden tot aanpassingen in de huizen zoals bijvoorbeeld nieuwe radiotoren, vloerverwarming en isolatie.

HWY voert momenteel een proef uit om de watertemperatuur van de Cv-installatie voor een aantal van deze gaswoningen op 55 graden Celsius in te stellen. Hiermee willen wij proefondervindelijk te bepalen of het mogelijk is om de woning, met de bestaande radiatoren, voldoende warm te kunnen krijgen in de winter. Enerzijds wordt hiermee gas bespaard omdat de HR component van de CV ketel bij hoge retour temperaturen nauwelijks rendeert en anderzijds wordt hiermee gekeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld een hybride warmtepomp in het bestaande systeem op te nemen.

Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van deze proef, zal de informatie op deze pagina worden aangevuld.