Naar aanleiding van het onderzoek naar de benodigde en gewenste aanpassingen aan de woningen als in de toekomst gebruik wordt gemaakt van geothermie heeft Eneco de proef inregelen verwarmingsinstallatie gestart:

“Samen met Eneco gaat HWY een proef starten om verwarmingsinstallaties in te regelen en de woningen uit te rusten met een slimme warmtemeter. Doel is de verwarmingsinstallaties beter af te stellen, zodat het water met een lagere temperatuur de woning verlaat. 

Bewoners uit de wijken de Bras, Singels of Morgenweide konden zich vrijwillig aan aanmelden voor deze proef, in ruil wil Eneco de resultaten kunnen meten. Inmiddels is Eneco met zo’n 80 bewoners in contact op deze proef te starten.”

Bovengenoemde proef is inmiddels stopgezet, deze bleek praktisch niet uitvoerbaar voor Eneco. Er wordt gekeken naar een andere invulling van deze proef. Zodra er meer informatie bekend is zullen wij dit hier melden. Daarnaast heeft Eneco besloten om iedere woning op de wijkverwarming van Ypenburg uit te rusten met een slimme warmtemeter. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart.

Handige bewoners kunnen zelf de verwarmingsinstallatie inregelen. Dit kan het comfort in de woning verbeteren en een energiebesparing opleveren.