In Ypenburg is een proef uitgevoerd met als doel “besparen met ventileren”. De proef maakte deel uit van de Haagse Energie in de wijk Challenge 2020 en is een idee van Erik Carton.

 

Foto Martijn Beekman / gemeente Den Haag

 

Erik Carton over “Besparen met Ventileren”:

‘Het idee is gebaseerd op mijn, inmiddels door diverse partijen bevestigde, berekening over het warmteverlies van de woningen op Ypenburg. Deze berekening toonde aan dat het warmteverlies voor circa 50% veroorzaakt wordt door ons ventilatiesysteem dat continue het hele huis ventileert (ongeacht of en waar je thuis bent). Met de subsidie van Energie in de Wijk zou ik graag enkele huizen van verschillende ventilatiessystemen willen (laten) voorzien die minder warmteverlies opleveren. Door deze woningen een jaar te monitoren (luchtkwaliteit, verminderd warmteverlies, kosten en (geld)besparing) en de warmtevraag te vergelijken met eerdere jaren, wordt een goed beeld verkregen van de mogelijkheden op ventilatiegebied voor huizen op Ypenburg (en Leidschenveen …).’

‘Ik verwacht dat door vraag-gestuurd en per woningzone te ventileren de warmtevraag door het ventileren gehalveerd kan worden. Dat zou een reductie in warmtevraag van 25% betekenen, dat bespaard geld voor de bewoner (nadat de investering zich heeft terugbetaald). Maar als dat door vrijwel iedere bewoner wordt gedaan levert dat een reductie in warmtevraag van 25% voor Ypenburg op.’

 

De stand van zaken:

Inmiddels is het project Besparen met Ventileren als onderdeel van de Energie uit de Wijk Challenge afgelopen. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben de data geanalyseerd en het project is financieel afgesloten met de gemeente Den Haag.

Uit de data-analyse kwam naar voren dat de invloed van de systemen op de warmtevraag van de woningen niet kon worden vastgesteld. Dit komt door de invloed van de (Corona) lockdown, waardoor mensen veel meer uren thuis doorbrachten hetgeen de warmtevraag deed toenemen. Hun advies was dan ook: “verleng de meettijd met nog een winter”. Dat is wat we nu willen gaan doen en veel betrokkenen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Als we uitgaan van een gemiddelde extra warmtevraag van 15% als gevolg van de lockdown, zou geconcludeerd kunnen worden dat de ventilatiesystemen een reductie van 0-18% hebben gegeven. Deze reductie is het grootst voor de systemen met gezoneerde ventilatie (ventilatie alleen daar wanneer nodig). Alle nieuw aangebrachte ventilatiesystemen bleken de luchtkwaliteit iets te verbeteren ten opzichte van de referentiewoningen. In geen van de deelnemende woningen was de luchtkwaliteit slecht (zolang de roosters bij de ramen open stonden). Slapen in een kamer waarvan er geen rooster of raam open staat leidt in alle gevallen tot hoge CO2 concentraties

Voor een nauwkeuriger bepaling van het effect van de ventilatiesystemen op de warmtevraag wordt de meettijd met een jaar verlengd.

 

Kijk voor meer informatie: