Op de route naar aardgasvrij wonen heeft Ypenburg een flinke voorsprong. Ruim 9.000 huishoudens zijn aangesloten op een warmtenet en doen alles zonder gas. Heel duurzaam, behalve dan dat de warmte uit een gasgestookte centrale komt. Dat moet anders. ‘Van alle alternatieven om de gascentrale te vervangen, lijkt ons aardwarmte het beste,’ stelt voorzitter Frank Lentz van stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). ‘De gemeente en warmteleverancier Eneco zitten ook op die lijn. De ondergrond van Ypenburg is geschikt, zo blijkt uit bodemonderzoek. Bovendien heeft de techniek zich al bewezen bij tuinders in Pijnacker. Aardwarmte is een stabiele bron, onafhankelijk van wind, zon of seizoen. Binnenkort verwachten we een vergunning van het Rijk voor proefboringen.’

9.000 huishoudens doen al alles zonder gas, nu de centrale nog.

Hoe werkt het? ‘Ypenburg krijgt waarschijnlijk één bron met twee aftakkingen om op enkele kilometers diepte heet water op te pompen. In een warmtewisselaar geeft het hete water de warmte af aan ons warmtenet. Het afgekoelde water gaat via een retourbuis terug de aarde in. Aan het net zelf hoeft verder niets te veranderen. De bron zal genoeg warmte opbrengen om ook aan tuinders te kunnen leveren.’ Wat gaan bewoners hiervan merken?

‘Hetzelfde comfort en gelijkblijvende kosten, dat is onze inzet. In huis zijn misschien wat aanpassingen nodig, als het water een lagere temperatuur heeft dan nu. Goed isoleren uiteraard, maar dat is meestal al redelijk in orde. Je kunt ook kijken naar de mechanische ventilatie. Vaak is dat nu een groot warmtelek. Moderne systemen winnen warmte terug.’

Energieslurper

In de stichting HWY werken zo’n vijfentwintig bewoners aan het verduurzamen van de wijk. De zoektocht naar een nieuwe warmtebron vraagt veel energie, maar net zo belangrijk is het om medebewoners te informeren en te stimuleren aan de slag te gaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de jaarlijkse Dag van de Warmte. Valt er nog wel iets te verduurzamen in een gasloze woning? ‘Genoeg,’ zegt Frank Lentz. ‘Wij hebben deze zomer een boekje huis-aan-huis laten verspreiden met uitleg over investeringen zoals een hybride warmtepomp en zonnepanelen. Maar het kan ook simpel: tochtstrips, radiatorfolie of kijk eens hoe lang de koelkast er al staat. Die oude exemplaren zijn energieslurpers.’

Winst boeken

Veel winst valt te boeken door warmteverlies en energieverspilling op te sporen. Dat geldt ook voor het warmtenet. ‘Eneco heeft een grondige controle uitgevoerd in de onderstations van het net. Door pompen beter af te stellen, lekkages en kapotte apparatuur te repareren en met slimme meters is het net nu veel efficiënter. Eerst moest water tot 105 C worden opgewarmd om met 70 C bij de huizen te arriveren. Nu volstaat opwarming tot 90 C. Zo groot was het warmteverlies.’

Inductie koken tien keer prettiger

Hoe bevalt aardgasvrij wonen in het leven van alledag? ‘We staan er zelden bij stil. Alles functioneert perfect. We koken inductie en dat vind ik tien keer prettiger dan op gas koken. Verder werkt de centrale verwarming in principe hetzelfde als elke andere cv. Gewoon met een thermostaat. Aardgasvrij wonen is niet het probleem, het is de route ernaar toe.’

 

Ypenburg als Groene Energiewijk

Ypenburg is een van de tien Groene Energiewijken die voorop gaan bij de overgang naar aardgasvrij wonen. In 2016 hebben bewoners de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg opgericht. Doel: vanaf 2025 een duurzaam warmtenet. De stichting heeft samen met de WoonWijzerWinkel ‘menukaarten’ gemaakt met kort en bondig uitleg over maatregelen om te verduurzamen. Eneco gaat één van de gasketels in de WarmteKrachtCentrale Ypenburg vervangen door een elektroboiler.

 

Dit bericht is geplaatst in de Stadskrant van 2 oktober bijgevoegd in de Posthoorn op 2 oktober 2019.

 

Ypenburg koerst af op aardwarmte