Op 4 september 2019 heeft Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend aan de bedrijven Hydreco GeoMEC B.V., Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en Eneco Warmte en Koude B.V. De vergunning geldt voor een periode van 4 jaar.

stcrt-2019-49897

Bron: Staatscourant 12-09-2019

 

Opsporingsvergunning aardwarmte Ypenburg