Kennisgeving voornemen en participatie WarmtelinQ Rijswijk – Leiden

Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar de uitbreiding van het bovenregionaal warmtetransportnet WarmtelinQ. Met de kennisgeving wordt u geïnformeerd  over dit voornemen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden bij de verkenning betrokken. Daarnaast worden ook tien gemeenten, twee hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat betrokken. Hieronder vindt u de kennisgeving en hoe u desgewenst inbreng kunt leveren. U kunt tot 31 mei 2022 reageren.

De kennisgeving is op 30 maart 2022 verschenen in de Posthoorn.

 

Warmtelinq Rijswijk – Leiden