Stichting HWY heeft een schenking mogen ontvangen van € 1.000 uit het resterende vermogen van de stichting Stadswarmte Ypenburg-Nootdorp. Stichting Stadswarmte Ypenburg-Nootdorp is onlangs opgeheven en heeft zich jaren lang ingezet om de tarieven van de stadsverwarming omlaag te krijgen en deze te laten beveiligen.

Met stichting Stadswarmte Ypenburg-Nootdorp is afgesproken om het bedrag als volgt te besteden:

  1. Activiteiten die de bewoners die gebruik maken van stadswarmte effectief helpen om op hun energiekosten te besparen.
    HWY wil € 350 besteden aan de inzet van energiecoaches. Inmiddels zijn 4 bewoners van Ypenburg opgeleid om bewoners te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden om hun huis en/gedrag te verbeteren, zodat zij effectief op de kosten van energie kunnen besparen.
  2. Activiteiten t.b.v. verduurzaming van het warmtenet met als doel dat het gebruik van overtollige restwarmte kan leiden tot verlaging van het warmtetarief.
    Graag wil HWY € 500,- besteden aan een onderzoek voor warmte opslag voor hoge temperatuur (zoals bij het warmtenet van Ypenburg het geval is).
  3. Activiteiten t.b.v. betere bescherming van de op het warmtenet aangesloten woningen tegen lekkage.
    De laatste € 150 wil HWY besteden aan onderzoek voor het ontwikkelen van een slimme afleverset die de afkoeling verbetert en de veiligheid waarborgt in de woningen.

HWY bedankt de stichting voor de schenking en zal jaarlijks verantwoording afleggen van de besteding van de bedragen aan de voormalig bestuursleden van stichting Stadswarmte Ypenburg-Nootdorp.

 

Stichting HWY ontvangt schenking