In een gezamenlijk statement roepen de partijen van De Haagse Warmtecoalitie de nieuwe Haagse gemeenteraad op:

  • zo snel mogelijk door te pakken op de lokale energietransitie;
  • op basis van objectieve criteria keuzes te maken, en;
  • geen duurzame warmtebronnen op voorhand uit te sluiten.

Door deze uitgangspunten te hanteren, kan het tempo van de warmtetransitie omhoog. Het tempo moet omhoog als de stad in 2030 grotendeels klimaatneutraal wil zijn en overschakelt op duurzame energie. De partijen van De Haagse Warmtecoalitie staan in de startblokken om Den Haag hierbij te helpen!

Het pleidooi van De Haagse Warmtecoalitie is op 10 mei 2022 aangeboden aan de nieuwe Haagse gemeenteraad. De volgende stap is wat ons betreft, hét open gesprek met de gemeenteraadsleden over hoe we op korte termijn de versnelling in de verduurzaming kunnen brengen.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte

Dit is wat de inwoner van Den Haag verdient bij de warmtetransitie. Een transitie die bovendien uitvoerbaar moet zijn en de bewoner zo min mogelijk gedoe en overlast geeft. Eén waarin alle lokale initiatieven, bestaande en nieuwe, elkaar versterken.

Over de Haagse Warmtecoalitie

De Haagse Warmtecoalitie is de verzamelnaam voor alle partijen die dit pleidooi aan de gemeenteraad van Den Haag voor ‘actie en tempo in de Haagse energietransitie’ hebben ondertekend. HWY is een van die partijen.

Kijk voor meer informatie op www.haagsewarmtecoalitie.nu.

HWY steunt Haagse Warmtecoalitie