Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over het plan van Eneco om met een elektrodeboiler de warmteproductie voor het stadswarmtenetwerk Ypenburg voor een deel elektrificeren als alternatief voor gasgestookte warmte. Naar verwachting is de elektrodeboiler in mei operationeel. Lees meer over het project in onderstaande persbericht van Eneco.

 

Eneco plaatst eerste elektrodeboiler van Nederland in Haagse wijk Ypenburg

Elektrodeboiler elektrificeert deel warmteproductie en wordt ingezet voor netbalans.

Het stadswarmtenet in Ypenburg verwarmt huizen met (rest)warmte afkomstig van elektriciteitsproductie en gasketels. Eneco heeft één van de 5,4 MWth gasketels vervangen voor een 12 MWth elektrodeboiler. Daarmee wordt een gedeelte van de warmteproductie geëlektrificeerd, wat zorgt voor een CO2 besparing van ongeveer 1.260 ton per jaar. Daarnaast wordt de elektrodeboiler ingezet als regelvermogen wanneer er, bijvoorbeeld door een overschot aan duurzame elektriciteit, onbalans ontstaat op het elektriciteitsnet.

Bouw en installatie afgerond

Elektrodeboilers worden in Noorwegen, Denemarken en Duitsland al veel toegepast en vormen een essentieel onderdeel van een energiesysteem waar veel duurzame elektriciteitsproductie is vanuit zon en wind. Voor Nederland is de toepassing van een elektrodeboiler op deze schaal voor een stadswarmtenet nieuw en innovatief. In de afgelopen tijd vond de installatie van de elektrodeboiler plaats. Helaas zijn we tijdens de installatie behoorlijk geplaagd door Covid-19, maar op 18 maart jl. produceerde de elektrodeboiler de eerste warmte voor het warmtenet in Ypenburg. Momenteel wordt de laatste hand aan de installatie gelegd en we verwachten dat in mei 2021 de elektrodeboiler daadwerkelijk volledig ingezet kan worden.

Onderzoek naar inzetten elektrodeboiler als er veel wind- of zonne-energie is

Eneco gaat in Ypenburg onder andere onderzoeken of warmteproductie te elektrificeren is met duurzame elektriciteit door de elektrodeboiler in te zetten op momenten dat er zonne- en windenergie geproduceerd wordt. De ontwikkeling van dit soort vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een cruciale stap in de energietransitie en draagt bij aan het terugdringen van gasverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Met de ervaringen die we in dit pilotproject opdoen kunnen we de energietransitie in Nederland verder helpen.

 

Bron: Eneco

 

Elektrodeboiler in mei operationeel