In de Energie uit de Wijk Challenge vroeg de gemeente Den Haag inwoners plannen te maken voor een snellere overstap naar schone energie. Er reageerden 63 bewonersgroepen, de beste plannen zijn nu geselecteerd. Voor de plannen is € 500.000 beschikbaar. Lees meer over de initiatieven en het vervolg.

De Energie uit de Wijk Challenge heeft 63 initiatieven voor schone energie van bewonersgroepen ontvangen. Daaruit heeft een onafhankelijke jury onder leiding van meteoroloog en klimaatambassadeur Helga van Leur 12 ‘Haagse Energie Toppers’ gekozen. In de Challenge stelt de gemeente Den Haag € 500.000 beschikbaar voor deze bewonersinitiatieven die zorgen voor een snellere overstap naar schone energie

Waarom een Energie uit de Wijk Challenge?

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe plannen verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie.

De ‘Haagse Energie Toppers’

De achtkoppige jury van de Challenge heeft na beraad een selectie gemaakt van 12 Haagse Energie Toppers. Deze initiatieven worden in 2020 intensief begeleid zodat ze de initiatieven versneld uit kunnen voeren. Het gaat om de volgende initiatieven:

 1. Mijn straat loopt op Kop
 2. Verticale zonnepanelen
 3. Het Groenlingen Lab
 4. Van Premie A naar Label A
 5. Samen verduurzaming Lehárstraat
 6. Bespaar met ventileren
 7. GrachtenKracht
 8. De Energie Ka(n)s
 9. Energie voor Energie
 10. FNP voor minder CO2
 11. Haagse Stroom in versnelling
 12. Verduurzaming Chalet Ockenburg

De jury heeft naast de selectie van de Haagse Energie Toppers een groep initiatieven aangewezen die weliswaar niet tot de selectie behoort, maar wel veelbelovend is. Deze ‘runner-ups’ worden uitgenodigd om aan onderdelen van het versnellingsprogramma deel te nemen, maar krijgen geen ondersteuningsbudget vanuit de Challenge. Alle bewonersinitiatieven hebben persoonlijk bericht over de selectie ontvangen.

De volgende fase: versnelling
De Haagse Energie Toppers presenteren eind november hun initiatieven aan de jury. Die dag krijgen de bewonersgroepen te horen welke ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen zij krijgen bij het zelf uitvoeren van hun plan. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het vinden van de juiste partners (zoals lokale ondernemers), projectbegeleiding of hulp bij de financiering. Aansluitend start in januari 2020 de versnellingsfase die loopt tot december van dat jaar.

Jury Energie uit de Wijk Challenge (foto: Martijn Beekman)

Op de foto de jury van de Energie uit de Wijk Challenge:

Van links naar rechts achterste rij: Helga van Leur – Meteoroloog (voorzitter), Heleen Weening – Directeur Duurzaam Den Haag
Van links naar rechts voorste rij: Sander Mertens – Lector Energy in Transition van De Haagse Hogeschool, Manja Thiry – Directeur Business Development Eneco, Gijs Termeer – Directeur Hier Klimaatbureau, Warmold ten Zijthoff – Manager verduurzaming Gebouwde Omgeving Stedin Groep, Harry Wientjens – Directeur Particulieren en Private Banking Rabobank, Henk Willem van Dorp – Directeur Van Dorp Installaties, Alwin Veldboom – Projectleider Energie uit de Wijk Challenge (secretaris).

Contact: Heeft u vragen over de Energie uit de Wijk Challenge? U kunt deze vragen mailen naar: energieuitdewijk@denhaag.nl.

Bron: Gemeente Den Haag

 

12 Haagse Energie Toppers gekozen