Enige achtergrond

Bewonersinitiatief Stichting Hernieuwbare Warmte (HWY) is met de Gemeente Den Haag en Eneco bezig om Ypenburg CO2-neutraal te maken. Dit in het kader van de ambitie van de gemeente om wijken ‘aardgasloos’ te verwarmen. Deze ambitie kan gevolgen hebben voor uw woning! Daarom willen we u graag informeren en uitnodigen voor de bijeenkomst.

HWY

HWY is een stichting van, voor en door bewoners van Ypenburg die al een aantal jaar de ‘Dag van de Warmte’ organiseert. Speciaal voor bewoners die deel uitmaken van een VVE op Ypenburg organiseren de VVE-balie van de gemeente Den Haag en de stichting HWY samen een digitale bijeenkomst om u hier verder over te informeren. Ook Eneco zal aanwezig zijn om evt. vragen te beantwoorden. Waarom Eneco? Omdat de meeste woningen op Ypenburg warmte ontvangen via het warmtenet van Eneco dat op dit moment nog wordt verwarmd met aardgas.

Ook voor u?

Het is mogelijk dat uw woning niet is aangesloten de wijkverwarming maar u voor uw VVE een andere oplossing gebruikt om uw woningen te verwarmen, zoals aardgas of een warmtepomp. Ook in dat geval kan de bijeenkomst zinvol zijn. HWY kent namelijk een aantal werkgroepen die zich verdiepen in andere maatregelen om het comfort van de woningen te verbeteren en de energierekening omlaag te brengen. Voorbeelden daarvan: het koelen van de woning in de zomer, het beter inregelen van de radiatoren, warmteterugwinning uit ventilatiesystemen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november 2020 om 20.00 uur.

Op de agenda:

  1. Wat doen HWY en de VVE-balie
  2. Wat kunnen deze organisaties voor u betekenen, b.v. op het gebied van subsidies en advisering
  3. Hoe kunt u actief gaan bijdragen, b.v. in een van de bewonerswerkgroepen!

Datum : donderdag 26 november 2020
Tijd : 20.00 uur (vanaf 19.55 ‘inloop’)
Hoe deelnemen :

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen of een email sturen aan: stichtinghwy@gmail.com.