Onderstaand bericht is van energiecoöperatie Haags Opgewekt, die verantwoordelijk is voor de zonnepanelen op Lyceum Ypenburg:

“Op woensdag 27 juli is na een onderbreking van een paar weken de zonne-installatie weer ingeschakeld. Die onderbreking was het gevolg van een storing in de installatie op 13 juni, een week na de feestelijke opening. Die dag rook men in de school een sterke lucht van verbrand plastic uit de meterkast. Ze hebben toen direct de hoofdschakelaar omgedraaid en ons benaderd. Wij hebben daarop de installateur benaderd en zij hebben de situatie bekeken. Door een onvoldoende vastgedraaide aansluiting bleek deze erg heet te zijn geworden. Daardoor was isolatie van die kabel gesmolten. De installateur heeft dit op 15 juni verholpen en op ons verzoek de hele installatie nog eens nagelopen.

Goed gesprek met SVOH

De school is erg geschrokken van het voorval en wij eveneens. Er is daarom de afgelopen weken intensief contact geweest want de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden (SVOH), verhuurder van het dak, wilde van ons weten of de kwaliteit voldoende op orde was. De installatie was op 3 juni goedgekeurd met een Scope12 keuring dus waren wij er wel van overtuigd dat we onze zaken op orde hebben. Aan ons om documentatie te overleggen. Het begin van de vakantieperiode hielp niet in het proces, maar afgelopen woensdag 27 juli is na een goed onderling gesprek de installatie weer ingeschakeld.”

 

Zonnepanelen Lyceum ingeschakeld