PERSBERICHT: Succesvolle Dag van de Warmte

Op zaterdag 25 maart was de Dag van de Warmte in het Piet Vink centrum op Ypenburg. Samen met de gemeente Den Haag en Eneco gingen in totaal zo’n 30 bewoners van Ypenburg met ‘veel energie’ aan de slag om na te denken over CO2-neutrale warmte voor de wijkverwarming op Ypenburg. Met als doel een aantal kansrijke ideeën te kiezen die in de toekomst verder uitgewerkt worden.

 

Waarom Dag van de Warmte?

De wijkverwarming op Ypenburg wordt met aardgas verwarmd. Hierbij komt CO2 vrij.  Tijdens de Dag van de Warmte zijn de bewoners met elkaar in overleg gegaan om te bekijken of de wijkverwarming met energie gevoed kan worden die duurzaam en toch betaalbaar is.

In de Klimaatdoelstelling van de gemeente Den Haag is vastgesteld dat de stad in 2040 CO2 neutraal moet zijn. Johan Noordhoek, programmacoördinator energiebeleid van de gemeente Den Haag legt uit wat dit betekent: “Bij het opwekken van energie die in Den Haag gebruikt wordt mag geen CO2 meer vrijkomen. Heel concreet betekent dit dat in de stad geen aardgas meer wordt verstookt om warmte te maken en alleen nog duurzame energie wordt gebruikt. De energievoorziening moet betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn”.

Namens Eneco spreekt commercieel directeur Gijs Postma. Hij licht toe dat er een enorme verandering is in de manier van het opwekken en het gebruik van energie. Zoals bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen of windmolens, en het gebruik van duurzame producten zoals elektrische auto’s. ‘Energie is niet langer voor iedereen, maar van iedereen’. Waar Eneco naar toe wil is duidelijk: duurzame CO2 neutrale warmte. De weg daarnaartoe, is nog niet duidelijk. Daarom waardeert Eneco ook een evenement als deze en gaat graag de samenwerking aan met de bewoners van Ypenburg.

Gijs Postma meldt dat Eneco recent is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van geothermie voor Ypenburg. Op zo’n 2 kilometer onder de grond zit veel water met een temperatuur van 80 graden Celsius. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de capaciteit en financiële haalbaarheid om de warmte van dat water te gebruiken voor het opwarmen van de wijkverwarming.

 

Ypenburg is enthousiaste voorloper

Als gastheer spreekt Karel van den Boogaard namens het bewonersperspectief: “De afgelopen maanden is vooral kennis en een netwerk opgebouwd. Er zijn enorm veel ideeën om de Ypenburgse wijkverwarming te verduurzamen. Nu is het tijd om deze verder uit te werken. Omdat we op Ypenburg al een wijkverwarming hebben, biedt het een unieke kans om NUmet elkaar aan de slag te gaan”.

 

Hoe verder?

In het tweede deel van de Dag van de Warmte gingen de bewoners in groepen aan het werk om ideeën uit te werken en met elkaar in discussie te gaan.

Een paar van de voorbeelden die verder uitgewerkt worden: Het bedenken van alternatieven voor het verwarmen van het kraanwater; Beter inregelen van de binnenhuisinstallatie bij bewoners en ‘meten is weten’: hoeveel energie gebruik ik nou eigenlijk?

“We kijken terug op zeer geslaagde middag”, aldus Karel van den Boogaard. “Zoveel interesse en ideeën. Voor ons een teken dat het onderwerp leeft onder de Ypenburgers en dat we hier vooral mee door moeten gaan! De komende weken bepalen we de vervolgstappen”. Ook de bewoners van Ypenburg waren enthousiast: “Wat was dit een inspirerende middag” en “Ik wil nu ook meewerken aan de volgende stap!”.

 

Bent u ook geïnteresseerd?

Was u niet in staat om bij de ‘Dag van de Warmte’ aanwezig te zijn maar bent u wel geïnteresseerd in de vervolgstappen en energiebesparende maatregelen? Neem dan contact met ons op via dagvandewarmte@gmail.com.

 

 

De Dag van de Warmte werd georganiseerd door Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). Het is een initiatief van het Bewonersplatform BPY. Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en toch betaalbaar is voor de bewoners.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Eugene van Hooft van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg, bereikbaar via dagvandewarmte@gmail.com.

Bijlage: foto van de bijeenkomst.

 

Succesvolle Dag van de Warmte