PERSBERICHT: Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco tekenen intentieverklaring

De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco hebben 30 mei 2017 een intentieverklaring ondertekend, waarin zij afspraken hebben gemaakt om met elkaar te onderzoeken hoe de wijkverwarming op Ypenburg verduurzaamd kan worden. Het is de ambitie om de Ypenburgse warmtevoorziening in 2025 CO2-neutraal te hebben. Het komende jaar wordt besteed aan diverse onderzoeken en pilots om na te gaan hoe zij dit doel samen kunnen bereiken.

In de intentieverklaring staan concrete activiteiten benoemd welke uitgevoerd gaan worden en uiterlijk eind 2017 moeten leiden tot een gezamenlijk programma voor de verduurzaming van de warmtevoorziening te Ypenburg. Aan de gemeente Den Haag is gevraagd om ook haar commitment aan dit programma uit te spreken.

Tijdens de Dag en de Avond van de Warmte hebben bewoners hun ideeën en wensen inzichtelijk gemaakt. Bovendien hebben diverse bewoners aangegeven daadwerkelijk te willen helpen bij de uitvoering. De Stichting gaat de meest passende ideeën, mede ondersteund door Eneco en gemeente Den Haag, vertalen naar plannen en concrete projecten.

Een aantal activiteiten zijn al gestart. Er loopt een pilot voor het optimaliseren van de afstelling van radiatoren. Daarnaast doet Eneco een test met het terugleveren van opgewekte warmte door bewoners aan het warmtenet. In een warmteoverdrachtstation in de wijk bouwt Eneco een testopstelling die geschikt is voor een woning.

Belangrijk is ook dat Eneco een onderzoek naar de mogelijkheden om warmte uit geothermie toe te passen in Ypenburg inmiddels heeft opgestart.

Karel van den Boogaard, voorzitter Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg: ”Bijzonder is dat dit initiatief helemaal uit de bewoners komt. Wij zien Eneco als belangrijke partner die kan ondersteunen bij het bereiken van onze missie: een CO2 neutrale warmtevoorziening in 2025.”

Michiel van den Berg, directeur Eneco Warmte & Koude: “Het is echt bijzonder om op deze manier samen met een groep klanten te werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in Ypenburg. Zo gaan we komende jaren steeds verder verduurzamen, samen met onze klanten, op basis van lokale mogelijkheden en belangen. Zo geeft Eneco invulling aan onze missie Duurzame energie van iedereen.”

 

 

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) is een initiatief van het Bewonersplatform Ypenburg (BPY). Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en toch betaalbaar is voor de bewoners.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Eugene van Hooft van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg, bereikbaar via dagvandewarmte@gmail.com.

Bijlage: foto ondertekening intentieverklaring.

 

Tekenen intentieverklaring