Door Dick Muijs.

Donderdag 31 mei is de samenwerkingsovereenkomst opwekking duurzame energie op Ypenburg tussen drie partijen getekend. Namens de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) tekende de voorzitter van de Stichting Karel van den Boogaard, namens Eneco directeur warmte-koude Michel van de Berg en namens de gemeente Den Haag de scheidende wethouder Joris Wijsmuller. Er waren toespraken en allen onderstreepten het nut van gebruik van duurzame energie. Er is door alle betrokkenen veel energie gestoken in dit project en kan men bijzonder trots zijn op het behaalde resultaat.

 

Met deze ondertekening is een CO2 neutrale verwarming voor Ypenburg weer een stap dichterbij gekomen. Na een voorbereiding van bijna 1 jaar waarin al heel veel mooie activiteiten zijn ondernomen. Het is niet alleen het tekenmoment, maar ook de formele ‘opening’ van de ‘warmteterugleverset’. Deze testset is één van de projecten die het afgelopen jaar gestart zijn. Het is de eerste in zijn soort in Nederland.

De aanwezigen kregen ter plekke een bezichtiging en een heldere uitleg over de werking daarvan. Deze ‘warmteterugleverset’ staat opgesteld in het warmteverdeelstation wat staat aan de Wollegras op Ypenburg. In dit warmteverdeelstation wordt er gelet of het mogelijk is deze warmte terug te leveren aan het warmtenetwerk. Bij de testopstelling wordt de warmte opgewekt met zonneboilers die op het dak liggen. Wanneer blijkt dat dit systeem werkt, wordt het interessanter voor bewoners om duurzame warmtebronnen te installeren.

De warmte die je niet in je eigen huis verbruikt, kan je straks gaan leveren aan je buren! Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg is een initiatief van BewonersPlatform Ypenburg( BPY) Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en die toch betaalbaar is voor de bewoners.

 

Samenwerkingsovereenkomst getekend