Met ingang van 1 juni 2018 heeft Karel van den Boogaard de voorzittershamer van de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg overgedragen aan medebestuurslid Frank Lentz.

Karel heeft afgelopen jaren zijn kennis en ervaring nuttig kunnen inzetten om te komen tot een Programmaplan, gericht op het doel om te komen tot een CO2-neutrale wijkverwarming op Ypenburg. Daarbij was het in zijn visie noodzakelijk om de samenwerking met de belangrijkste partijen: de gemeente Den Haag, Eneco en de bewoners formeel te bekrachtigden. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is hierin een enorme stap in de goede richting gezet.

Omdat Karel naast HWY aan veel meer activiteiten deelneemt dan dat hij tijd heeft, heeft hij besloten om te stoppen met het Bestuur van HWY. ‘Ik laat het met een gerust over aan een zeer competent bestuur met een krachtige voorzitter als Frank Lentz’ aldus Karel van den Boogaard.

We zullen tijdens de 4de Dag van de Warmte passend afscheid nemen van Karel!

 

Nieuwe Voorzitter HWY