Terugblik op bijeenkomst energie besparen

Op 7 december 2022 heeft Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) samen met de gemeente Den Haag en de gemeente Pijnacker-Nootdorp een bijeenkomst georganiseerd. Hierin konden bewoners van Ypenburg en de Venen uit Nootdorp informatie krijgen over de mogelijkheden voor het verlagen van de energierekening.

Energiecoach Erik Carton geeft voorbeelden van maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen.

Aan de hand van de 5 stappen gaf Energiecoach Erik Carton voorbeelden van maatregelen, die bewoners direct kunnen toepassen: van korter douchen, slimmer het huis verwarmen, de warmte binnen houden tot zuinig ventileren. Het stappenplan zoals toegelicht door Erik Carton.

Namens de gemeente Den Haag was Arjen Kapteijns de nieuwe wethouder duurzaamheid en energietransitie aanwezig. De hoge energieprijzen dwingt de gemeente om nog meer vaart te maken met het zoeken naar alternatieve energiebronnen voor aardgas. Dit soort bijeenkomsten dragen eraan bij, dat dit in goed overleg gebeurt. Arjen Kapteijns gaf aan dat gebruik van meerdere energiebronnen nodig is. Voor Ypenburg betekent dit zowel gebruikmaken van lokale bronnen als bijvoorbeeld geothermie maar ook de WarmtelinQ. (WarmelinQ is een ondergrondse leiding, die op dit moment wordt aangelegd, waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en bedrijven duurzaam te verwarmen – redactie).

Arjen Kapteijns, wethouder duurzaamheid en energietransitie in overleg met bewoners.

Erik Bulten, projectleider energietransitie Pijnacker-Nootdorp, vertelde de bewoners dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een regioplan heeft opgesteld, waarbij wordt gekeken naar samenwerking met meerdere (deel)gemeenten. Dit zijn bijvoorbeeld Landsingerland, Waddinxveen, Zoetermeer-West en ook Ypenburg. Om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen zijn alle energiebronnen noodzakelijk. Via een leiding tussen Ypenburg en Noukoop in Nootdorp ontstaat dan een verbinding met het warmtenet in Pijnacker-Nootdorp. Hiermee kunnen tekorten worden opgevangen en geeft dit extra zekerheid bij een tijdelijke uitval van één van de bronnen.

Erik Bulten, projectleider energietransitie Pijnacker-Nootdorp, legt de plannen uit aan bewoners.

NB. Voor meer informatie over hulp bij hoge energiekosten ga naar: www.denhaag.nl/energie.

 

Dit artikel is geplaatst in de Telstar van 21 december 2022.

 

5 stappen naar een lagere energierekening