Een enthousiaste groep bewoners uit Ypenburg neemt samen met de gemeente Den Haag en Eneco het initiatief om alle woningen op een duurzame manier te verwarmen. Een groot deel van de huizen op Ypenburg is namelijk aangesloten op wijkverwarming die met aardgas wordt verwarmd. Het idee is om in plaats van aardgas gebruik te maken van geothermie, oftewel aardwarmte. Dit draagt bij aan de CO2 neutrale doelstelling in 2020 van de overheid. Tijdens de onlangs gehouden 5e Dag van de Warmte van stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) vertelden twee experts over de kansen van geothermie.

Geothermie voor warmte
Geothermie kan een aantrekkelijke manier zijn om warmte te produceren zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Het is een stuk vriendelijker voor onze leefomgeving, het zorgt voor minder CO2 uitstoot. Hoe werkt het? Diep onder de grond, op zo’n twee kilometer diepte, bevindt zich warm grondwater. Dit hete water kunnen we gebruiken voor het opwarmen van het water van de bijvoorbeeld de wijkverwarming boven de grond. Hiervoor worden twee putten geboord. Via de eerste put wordt het hete grondwater opgepompt dat vervolgens via een warmtewisselaar het water van de wijkverwarming opwarmt. Via de tweede put wordt het afgekoelde water weer de diepte ingestuurd. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar komen het grondwater en water in het warmtenet nooit direct met elkaar in contact. Het is de verwachting dat een geothermiebron ongeveer 40 jaar meegaat.
Er zijn al zo’n 20 aardwarmte installaties in bedrijf in Nederland, bijvoorbeeld door handelskwekerij Ammerlaan uit Pijnacker. Door middel van geothermie worden meerdere kwekerijen, de sporthal en zwembad de Viergang, het Stanislas College en bijna 500 woningen verwarmd.

Geothermie en Ypenburg
Uit een eerste onderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV is geconcludeerd dat geothermie een mogelijke optie is voor Ypenburg. Inmiddels is er door Haagse Aardwarmte, Hydreco GeoMEC en Eneco een opsporingsvergunning aangevraagd voor nader onderzoek. In de komende periode zal worden onderzocht of en hoeveel warmte er in de grond zit in Ypenburg. En hoe dit op een veilige en verantwoorde wijze kan worden gebruikt voor het opwarmen van het warmtenet. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er twee geothermie bronnen nodig om woningen, bedrijven en kassen in Ypenburg en deel van Nootdorp op deze manier van verwarming te voorzien.

5e Dag van de Warmte
Naast informatie kregen bewoners tijdens de 5e Dag van de Warmte in maart dit jaar energiebesparingsadvies van diverse aanbieders van duurzame warmte- en energieoplossingen. Zo was Hou van je Huis aanwezig met de WoonWijzerWagen. Daarnaast vertelde een medewerker van Eneco wat zij doen om de Ypenburgse wijkverwarming slimmer en efficiënter te maken.

De slimme wijkverwarming
Een expert van Eneco legde uit dat er op Ypenburg zo’n 34 warmteoverdrachtstations te vinden zijn. Vanuit deze stations wordt de warmte vanuit de warmtecentrale verspreid naar de woningen. In een groot aantal van deze stations zijn sinds kort ‘slimme meters’ geplaatst. Door deze slimme meters kan Eneco veel beter inschatten hoeveel warmte nodig is in (delen van) Ypenburg. Hierdoor kan Eneco het warmtenet beter besturen en warmteverlies tegengaan, wat tot energiebesparing leidt.
Inmiddels is ook een aantal woningen uitgerust met ‘slimme warmte meters’. Op deze manier wordt onderzocht of in de leidingen tussen de warmteoverdrachtstations en de woningen, en in de woningen zelf besparingen mogelijk zijn. Ook krijgt de bewoner meer inzicht het gebruik van warmte in zijn woning. Als de proef slaagt wordt overwogen om ‘slimme meters’ aan te bieden aan alle bewoners. Door de huidige verbeteringen met de slimme meters is het Ypenburgse warmtenet al het slimste warmtenet van Nederland!

Meer informatie
Stichting HWY is benieuwd hoe u denkt over bovenstaande veranderingen! Geef uw mening door de enquête op deze site in te vullen.
Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) is een initiatief van het Bewonersplatform Ypenburg (BPY) en bestaat uit enthousiaste bewoners die Ypenburg willen verduurzamen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de wens van de gemeente Den Haag om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent een stad die zo min mogelijk energie gebruikt. De energie die dan nodig komt dat van schone energiebronnen, zoals wind, zon en aardwarmte.

Dit bericht is geplaatst in de Eendracht op 17 april 2019.

 

Bron: de Eendracht

 

Geothermie biedt kansen voor Ypenburg