Met een nieuw ventilatiesysteem met CO2 sensoren kan meer dan 20% van de energie voor verwarming bespaard worden. Dit is de conclusie van het project ‘Besparen met Ventileren’. Het project maakte deel uit van de ‘Energie uit de Wijk Challenge 2020’ van de gemeente Den Haag. Aan dit project in Ypenburg deden 20 woningen mee. In de woningen zijn verschillende aanpassingen gedaan aan de ventilatiesystemen. Gedurende de looptijd van het project (2 jaar) zijn zowel de warmtevraag als de luchtkwaliteit gemonitord.

Gebleken is dat de deelnemende woningen gemiddeld een reductie van 24% in warmtevraag lieten zien. Vraaggestuurde ventilatiesystemen met CO2 sensoren leverde hierbij de grootste reductie in warmtevraag op. Ook de CO2 concentratie in deze woningen was duidelijk lager. Het is opvallend dat het meest eenvoudige vraaggestuurde systeem (met één CO2-sensor in de centrale ventilatiebox) de grootste reductie in warmtevraag gaf (totaal 38% minder dan de historische ‘pre-Corona’ warmtevraag). Daarnaast blijkt dat bewustwording van de invloed van het ventilatiesysteem op de warmtevraag ook leidt tot een reductie (van 14%), doordat de bewoners hun gedrag veranderen.

Het advies aan bewoners van goed geïsoleerde woningen (voldoen aan bouwbesluit na 2000) met centraal ventilatiesysteem (mechanische afvoer, aanvoer via roosters) luidt:

  • Vervang de oude ventilatiebox (>15jaar) door een box met in ieder geval één CO2 sensor. Een nieuwe ventilatiebox heeft een stroom besparende elektromotor, nieuwe (stillere) lagers, zal de luchtkwaliteit in huis verbeteren (lagere CO2waarden) en de warmtevraag van de woning significant reduceren.

Het vervangen van de ventilatiebox is door de handige ‘doe het zelf’-er uitvoerbaar. Maar een installateur kan dit werk combineren met het reinigen van de kanalen en toevoerroosters.

In de Haagse Vinex-wijk Ypenburg staan circa 10.000 woningen die in aanmerking komen. Maar in Nederland zijn afgelopen decennia vele woningen gebouwd met hetzelfde type ventilatiesysteem. Het gaat daarom mogelijk om meer dan een miljoen woningen die met een CO2 gestuurde ventilatiebox de warmtevraag significant (met 15-38%) kunnen reduceren. Dit rechtvaardigt een landelijke aanpak inclusief stimuleringsmaatregelen zoals subsidie.

 

In het eindverslag leest u meer over de aanpak van het project en de uitgebreide conclusies en adviezen:

Besparen met Ventileren – eindverslag

 

Of kijk voor meer informatie op: Besparen met ventileren.

 

20% op de verwarming besparen