PERSBERICHT: Bewoners Ypenburg gaan voor duurzame warmte

Afgelopen dinsdagavond 13 februari 2018 organiseerde stichting HWY alweer de 3e Dag van de warmte in het Piet Vink centrum. Na een snelle hap boerenkool met worst gaf voorzitter Karel van den Boogaard de aftrap voor de avond: ”Na het tekenen van de intentieverklaring van Eneco is er veel werk verzet. Er is een programmaplan ontwikkeld en er vindt veelvuldig overleg plaats met de tussen de gemeente Den Haag, Eneco en HWY”. Tevens verteld hij over de vier projecten die inmiddels zijn opgestart waarover zo dadelijk meer.

Ook Eneco licht een aantal recente ontwikkelingen in de wijk toe. Zo wordt het warmtenet binnenkort slimmer gemaakt door meer meetpunten en regelsensoren aan te brengen. Hiermee hoopt Eneco meer inzicht te krijgen en de warmte beter te kunnen verdelen over de wijk. Daarnaast loopt er een proef met het beter inregelen van de verwarming van bewoners. Uit foto’s die Ardo de Graaf liet zien blijkt dat ook dit veel oplevert. De warmte wordt efficiënter verdeeld en het conform in huis neemt toe.

Tijdens het tweede deel van de avond werd actie gevraagd van de bewoners, om mee te denken aan de vier projecten die inmiddels zijn opgestart: Het gebruik van alternatieve warmtebronnen in plaats van gas voor de wijkverwarming. Het verwarmen van de woning zonder wijkverwarming (het zogenaamde all-electric). Het verlagen van de temperatuur van het warmtenet en het ontwikkelen van zogenaamde menukaarten. Deze laatste gaat over wat kan de bewoner zelf kan doen om energie te besparen. De beste duurzame energie is immers de energie die niet gebruikt wordt!

Er werd uitvoerig gediscussieerd over de voordelen, nadelen en mogelijkheden van de projecten. Veel bewoners blijken een enorme bron van kennis die de projecten een grote impuls kunnen geven. Na een korte terugkoppeling was het tijd voor een drankje.

“Alweer een geslaagde avond” licht van de Boogaard toe “veel te kort maar de aanzet is weer gegeven, meerdere bewoners hebben zich aangemeld”.

Enthousiast om mee te doen? Stuur even een email aan dagvandewarmte@gmail.com.

 

 

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) is een initiatief van het Bewonersplatform Ypenburg (BPY). Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en toch betaalbaar is voor de bewoners.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Eugene van Hooft van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg, bereikbaar via dagvandewarmte@gmail.com.

Bijlage: foto’s 3eDag van de Warmte.

 

Duurzame Warmte