Warmtelinq, de veelbesproken warmteleiding uit Rotterdam, krijgt een aftakking naar Leiden. Volgens klimaatminister Rob Jetten een cruciale stap, maar het Haagse stadsbestuur vreest voor het aardwarmteproject in Ypenburg.

Terwijl Den Haag de aanleg van de eerste warmtetransportleiding nog betwist bij de Raad van State, dient de volgende zich al aan. Maandag tekenden minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie), de provincie en Gasunie een convenant om Warmtelinq door te trekken naar Leiden. De leiding, die restwarmte uit de Rotterdamse havenindustrie gaat vervoeren, zal aftakken in Rijswijk en noordwaarts langs de A4 lopen. Hiermee kunnen nog eens 50.000 huishoudens van het gas af, is het vooruitzicht.

“We laten het potentieel van de haven niet onbenut,” sprak Jeannette Baljeu, gedeputeerde van Zuid-Holland, op de bijeenkomst in New Babylon. Eerdere pogingen om restwarmte naar Leiden te transporteren, liepen spaak. “De afgelopen jaren hebben we honderden keren gedacht dat het niet ging lukken, maar de aanhouder wint,” zei projectdirecteur Guido Custers van Gasunie. Het ministerie en de provincie trekken ruim honderd miljoen euro subsidie uit voor de ‘Leidse’ pijp, die in 2027 operationeel moet zijn. Energiebedrijf Vattenfall zal de warmte vervolgens aan bedrijven en huishoudens leveren, zoals Eneco dat gaat doen in Den Haag. “Warmtelinq is cruciaal om de warmtetransitie op gang te brengen in Zuid-Holland,” aldus minister Jetten. 

Aardwarmte

Tegenover het enthousiasme in New Babylon staan gefronste wenkbrauwen op het Spui. Het college van B en W vreest dat het project de komst van een aardwarmtecentrale in Ypenburg ‘mogelijk verdringt’. In de Vinexwijk zijn zo’n tienduizend woningen aangesloten op een gasgestookt warmtenet van Eneco. Er ligt een plan om het gas te vervangen door een lokaal, duurzaam alternatief: geothermie. De aardwarmteputten moeten nabij het Prins Clausplein komen.

Alleen, Warmtelinq wordt waarschijnlijk óók aangesloten op het Ypenburgse net. De gemeente betwijfelt of het aardwarmteproject, dat vorig jaar subsidie misliep, die concurrentie aankan. ‘Warmtelinq Rijswijk-Leiden mag deze ontwikkeling niet schaden, laat staan onmogelijk maken,’ schreef het college vorige week aan de provincie. In zulke gevallen wil de gemeente voorrang geven aan lokale bronnen, maar de vraag is of dat kan. In Ypenburg dreigt zo volgens de gemeente te gebeuren waar tegenstanders van Warmtelinq de afgelopen jaren voor waarschuwden: deze leiding met ‘fossiele’ restwarmte drukt duurzamere initiatieven uit de markt. De gemeente heeft liever dat de Leidse pijp met een boog om Den Haag heen gaat.

Ongegrond

Volgens de provincie is de Haagse vrees ongegrond. “Het is en-en,” verzekert gedeputeerde Baljeu. “Warmtelinq is een open net waarop ook andere warmtebronnen kunnen worden aangesloten. Met de provincie stimuleren we evengoed geothermie.” Eneco, eigenaar van het warmtenet in Ypenburg, handelt in beide. Het energiebedrijf is zowel de eerste afnemer van Warmtelinq in Den Haag als distributeur van de aardwarmtecentrale aan de Leyweg.

Ook bewonersorganisatie Hernieuwbare Warmte Ypenburg, aanjager van de energietransitie in de wijk, staat er genuanceerd in. “Wij gaan ervan uit dat beide warmtebronnen nodig zijn,” zegt bestuurslid Eugène van Hooft. Zowel Warmtelinq als de aardwarmtecentrale heeft onvoldoende capaciteit om heel Ypenburg te verwarmen, legt hij uit, laat staan de hele regio. “Maar het is wel een enorm gepuzzel, alles hangt van elkaar af.”

Daarom is een plan op regioniveau nodig, stelt voorzitter Frank Lentz – zeker in Ypenburg, dat wordt omringd door vijf andere gemeenten. “Wat is waar nodig? Dat moeten we scherp hebben. Anders blijft de businesscase van onze geothermiebron een beetje in de lucht hangen.” Er is al een samenwerking met Pijnacker-Nootdorp, waar waarschijnlijk ook een aardwarmtecentrale komt. “Wat ons betreft, wordt die verbonden met onze bron en Warmtelinq.”

Kilometers diep

Den Haag zet hoog in op geothermie. Hierbij wordt warm water opgepompt uit putten van honderden meters tot enkele kilometers diep. Na een roerige aanloop is de eerste centrale, gelegen aan de Leyweg, in gebruik. Het net levert aardwarmte aan woningen en bedrijven nabij het HagaZiekenhuis. Vorige week heeft het college nog eens vier plekken aangewezen voor geothermie, in Ypenburg, de Binckhorst (twee locaties) en de Energiecentrale in het Regentessekwartier. Later dit jaar verkent de gemeente de opties in Madestein, Kijkduin en Mariahoeve.

Bij het aardwarmteproject in de Energiecentrale zat Warmtelinq vrij letterlijk in de weg. De Rotterdamse leiding mondt hier uit in een warmteoverdrachtstation. Lang was de vraag of er nog wel plek over was voor een aardwarmtecentrale ernaast. Blijkbaar wel, het project heeft subsidie gekregen en de voorbereidingen zijn begonnen. Ook in Ypenburg is het worstelen om de ruimte. Een Warmtelinq-pijp staat ingetekend op de plek waar een ‘essentiële’ tramremise komt. ‘Dit is op deze manier niet wenselijk,’ waarschuwt het college.

Dit bericht is verschenen op 15 juli 2022 in Den Haag Centraal en in integraal overgenomen.

U kunt een deel van het artikel ook hier lezen.

Bron: Den Haag Centraal.

 

Aftakking warmtepijp, zorgen om Ypenburg